Kontrola graniczna

Nowa strona - wersja mobilna

Na każdej z granic należy przedstawić do kontroli paszporty oraz ewentualnie dokonać deklaracji celnej. Dla Europejczyków wwóz waluty chińskiej oraz rosyjskiej do tych krajów jest wzbroniony. Po odprawie celnej i granicznej można opuścić przedział i wyjść z pociągu.

Aktualnie przy wjeździe do Rosji należy wypełnić tzw. kartę migracyjną. Dostaje się ją w pociągu w dwóch identycznych, połączonych ze sobą egzemplarzach, z których oba należy wypełnić. Celnik odrywa i zatrzymuje jedną część, a drugą – podstemplowaną – oddaje nam. Tą drugą część będziemy musieli zachować do końca pobytu w Rosji i oddać przy wyjeździe z kraju na granicy. Na tej części pojawi się też stempel rejestracyjny (warto też zajrzeć do działu ).

Bardzo ważne jest wypełnienie karty imigracyjnej zgodnie z treścią i rodzajem naszej wizy. Jeżeli korzystaliśmy z tzw. pośrednictwa wizowego w biurze podróży, musimy koniecznie przed podróżą dowiedzieć się jaki rodzaj wizy został nam ostatecznie wystawiony (warto też zajrzeć do informacji o obowiązku wizowym i zaproszeniach do Rosji) i taki też zakreślić cel podróży. Konieczna jest także wiedza na temat firmy, która wydała zaproszenie (także w wypadku wiz turystycznych należy podać na karcie nazwę firmy rosyjskiej, która wydała zaproszenie). Nazwę firmy wpisujemy w pole „host organisation”.

Jeżeli np. jedziemy z wizą biznesową, a jako cel podróży podamy „turystyczny”, bądź odwrotnie, napotkamy wówczas na poważne problemy na granicy. Także wtedy, gdy nie będziemy wiedzieć jaka firma nas oficjalnie zaprosiła, musimy liczyć się z problemami. W najlepszym wypadku będziemy „zmuszeni” do zapłacenia kary pieniężnej w wysokości wahającej się od 60 do 200 USD i będziemy mogli kontynuować podróż. W jednym z najgorszych wypadków zostaniemy zatrzymani w celu wyjaśnienia sprawy i po kilku dniach aresztu i po opłaceniu powyższej kary odesłani na własny koszt do domu.

Kursy walut

 


<- Powrót