Przepisy celne dla podróżnych

Nowa strona - wersja mobilna

Rosja

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

Zakazem wwozu do kraju objęte są: zwierzęta, owoce i warzywa, a także broń i amunicja, materiały wybuchowe, substancje radioaktywne, narkotyki, materiały pornograficzne i materiały przeciwrządowe. Problemy mogą powstać przy próbie wwozu mięsa, produktów mięsnych i mleczarskich.

Bez cła można wywieść z kraju: 200 sztuk papierosów, 50 sztuk cygar, ponadto 2 litry wyrobów alkoholowych, perfumy na własny użytek oraz towary, których wartość nie przekracza 10.000,00 USD. Kolejne ograniczenia: czarny kawior - 250 g, czerwony kawior - 250 g, szlachetne gatunki ryb - 2 kg.

Deklaracji podlegają waluty o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 USD oraz przedmioty wartościowe. Wywieźć można walutę o wartości nie przekraczającej kwoty 3.000,00 USD. Wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Kultury na wywóz dzieł sztuki (w tym sztuki współczesnej oraz przedmiotów zabytkowych sprzed 1945 r.).

Przewidziane są dwa rodzaje/kolory korytarzy. Gdy wwozimy walutę o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000,00 USD, możemy przejść swobodnie korytarzem zielonym. Korytarz czerwony jest przeznaczony dla osób chcących złożyć deklarację celną.

Polecamy zabrać ze sobą drobniejsze banknoty i wymieniać je stopniowo w mniejszych ilościach ze względu na zmienny kurs dolara i euro.

Mongolia

Nie ma specjalnych zakazów dotyczących wwozu i wywozu rzeczy z Mongolii. Specjalnego zezwolenia na wywóz z kraju wymagają: kwiaty, zwierzęta, wełna, znaleziska archeologiczne i antyki, wartościowe minerały, metale i trofea myśliwskie. Poza tym zakazem wwozu objęte są: broń i amunicja, materiały wybuchowe, substancje radioaktywne, narkotyki, materiały pornograficzne i materiały przeciwrządowe.

Bez cła można wywieść z kraju: 200 sztuk papierosów, 50 sztuk cygar i 250 g tabaki, ponadto 1 litr spirytusu, 2 litry wina i 3 litry piwa oraz towary, których wartość nie przekracza 1.000,00 USD.

Zabroniony jest wwóz i wywóz waluty krajowej. Waluta obca może zostać wwieziona bez ograniczeń, jednak jej wywóz jest możliwy do wysokości kwoty zadeklarowanej. Polecamy zachować do momentu wyjazdu z kraju wszelkie dowody wymiany walut, a także wszelkie dowody rezerwacji hotelowych i bilety na przejazdy.

Chiny

Ścisłym zakazem wwozu objęte są: broń i amunicja, materiały wybuchowe, substancje radioaktywne, narkotyki, materiały pornograficzne, religijne i materiały przeciwrządowe. Zakazowi wwozu podlegają również: nie wywołane, ale gotowe do wywołania klisze fotograficzne, owoce i niektóre warzywa (np. pomidory). W wypadku wykrycia posiadania narkotyków grożą kary pozbawienia wolności. Za handel narkotykami w Chinach przewidziana jest kara śmierci. Urzędnicy mają prawo przeszukania bagażu w celu wykrycia płyt CD, DVD, książek, gazet i innych nośników informacji mających na celu propagowanie materiałów i haseł politycznych, religijnych albo pornograficznych. Niektóre zdjęcia nie uważane na zachodzie za pornograficzne mogą zostać jako takie zakwalifikowane.

Bez cła można wywieść z kraju: perfumy na własny użytek, 400 sztuk papierosów oraz do dwóch butelek alkoholu (łącznie 1,5 litra).

Przedmioty wartościowe, jak np. kamera, aparat fotograficzny, wartościowy zegarek, wartościowa biżuteria itp., muszą zostać zadeklarowane, a deklaracja winna być przechowywana do momentu wyjazdu z kraju.

Zakazem wywozu objęte są: antyki, obrazy, dzieła sztuki, monety sprzed roku 1949, pieniądze o wartości większej niż zadeklarowana bądź o wartości przekraczającej kwotę 5.000,00 USD. Zabroniony jest wwóz i wywóz waluty krajowej o wartości przekraczającej kwotę 6.000,00 CNY.

Białoruś

Bezcłowo wolno wwieźć: towary (oprócz produktów żywnościowych) o wartości nie przekraczającej 1.000,00 EUR i o ciężarze ni eprzekraczającym 50 kg, włączając 1 litr spirytusu, 1 litr piwa, 200 sztuk papierosów lub 200 g tabaki, 5 sztuk biżuterii, 1 zegarek, 3 sztuki odzieży skórzanej lub futrzanej, do 5 kg żywności.

Zabroniony jest wwóz wołowiny i produktów wołowych. Zakazem wwozu do kraju objęte są ponadto: broń i amunicja, materiały wybuchowe, substancje radioaktywne, narkotyki, materiały pornograficzne i materiały przeciwrządowe.

Znane są przypadki konfiskowania komputerów, także laptopów, pod pretekstem ogólnego zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju.


Powyższe informacje dotyczące przepisów celnych nie są pełne i wystarczające. Polecamy przed wyjazdem zasięgnąć szczegółowej informacji, zwłaszcza wtedy, gdy nie jesteś pewny/-a co do możliwości wwozu lub wywozu poszczególnych przedmiotów.

Ubezpieczenie medyczne 

a href=

 


<- Powrót